Vi drifter dine IT-systemer, enten de fysisk befinner seg i dine lokaler, i vårt hostingmiljø eller ute i nettskyen. Omfanget tilpasses dine behov og ønsker, og spenner seg fra å ta totalansvaret for din IT-drift til å bidra med de ekstra tjenestene som gjør hverdagen enklere. En driftsavtale gir forutsigbare kostnader og tilgang til oppdatert IT-kompetanse, uavhengig av om driften skjer i dine lokaler eller hos oss.

IT-drift – hos deg (LAN)

«din egen IT-avdeling – alltid tilgjengelig»

Har dere utstyret og plassen, men mangler tid og kompetanse? Ønsker dere å konsentrere dere om kjernevirksomheten, uten å måtte bekymre dere for IT-driften?
La Sysit bli din IT-avdeling. Vi overvåker dine IT-systemer døgnet rundt og setter inn nødvendige tiltak når det er behov. Gjennom proaktiv drift ser vi når det er aktuelt med endringer eller utvidelser av løsningene, før det oppstår problemer. Dermed er dere til enhver tid sikret en optimal løsning. Etter avtale kommer vi på faste besøk og følger opp servere, nettverk og spørsmål fra den enkelte bruker. Har dere løsninger fra andre leverandører (ERP e.l.), kan vi ta ansvaret for å følge opp også disse kontraktene.
Har du behov for support kommer du rett til en av våre kompetente konsulenter, uten å måtte gå gjennom unødvendige mellomledd . Med vaktavtale er vi tilgjengelige 24/7/365.

IT-drift – hos oss (HOSTING)

Ved å plassere dine systemer hos oss, frigjør du plass og sikrer at løsningene er plassert i det best tenkelige miljøet for IT-drift. Full redundans på strøm, med ekstra sikkerhet med UPS og dieselgeneratorer samt redundant internett, minimerer faren for driftsavbrudd. Gode kjølesystemer og avansert brannsikring bidrar til å trygge dine data. Vi tilbyr både plass til ditt eget utstyr (colocation) og leie av plass i vårt miljø (IaaS, PaaS).


«du drifter virksomheten, vi drifter systemene
– enkelt og lønnsomt»