Verden er i konstant endring. Det er trolig også din bedrift. Gjennom vårt konsulentarbeid med driftstjenestene får vi verdifull erfaring og bygger opp solid kompetanse innenfor alle områder innen IT-drift. Denne kompetansen deler vi gjerne med våre kunder som konsulenter. Enten det gjelder utvidelser eller endringer på dine eksisterende systemer, eller helt nye løsninger, kan vi bidra til å gjøre ditt prosjekt til en suksess.

«din utfordring er vår utfordring»

Vi bidrar gjerne med konsulentjenester innenfor bl.a. følgende felt:

  • Rådgivning og support – din IT-partner når du trenger det!
  • Kost/nytte-analyser – ser på muligheter sammen, optimaliserer systemene for en mer effektiv og lønnsom, samt stabil drift
  • Oppsett og oppgraderinger av Microsoft server-teknologi
  • Virtualisering
  • Klient-utrulling på Windows operativsystem
  • Brannmur-løsninger
  • Drift av deres anlegg – hos dere
  • Helhetlig monitorering av systemer og funksjoner, med varsling til vakt
  • Drift av Linux-servere

Våre konsulenter har solid utdannelse og mange års erfaring fra ulike fagfelt, og kan bistå tidlig i enhver prosess, slik at du får det IT-anlegget som svarer til ditt behov. Vi kjenner dine utfordringer og våre konsulenter snakker et språk som både dine systemer og ikke minst du selv forstår!


«du får direkte kontakt med ressurspersonene»