Nena AS gir uavhengige, nøytrale prisprognoser og markedsanalyser til energisektoren i Europa. I over 16 år har Nena levert markedstilpassede tjenester med fokus på anvendelighet og nytteverdi. Ved å alltid tilby egenutviklede analysemodeller skreddersydd for kjøpergruppene har Nena AS greid å hevde seg i toppen på tross av en rivende utvikling i energisektoren. I dag er både finansielle aktører og fysiske leverandører blant Nenas mange kunder i inn og utland.

Nena AS har satt ut all it-drift til Sysit. På den måten kan bedriften konsentrere seg om å til enhver tid være helt i front i sin ekstremt konkurransedrevne bransje. Nena AS er avhengig av stabile systemer for kommunikasjon og løpende kalkulering og behandling av store mengder data fra mange kilder i inn og utland. Det får de hos Sysit.

Lars Erik Jordet, Nena, uttaler:

«Uten den rette partner på drift, høy oppetid, god kommunikasjon og sikkerhet ville ikke Nena kunnet opprettholde sin unike posisjon i sitt marked.»

Lars Erik Jordet
Head of Systems Development, Nena AS