Norges Fotballforbund er det største særidrettsforbundet i Norge. For å støtte arbeidet sentralt og lokalt har forbundet utviklet systemer og portaler som forenkler hverdagen for de mange som er engasjert i idretten.

Sysit har i en årrekke driftet sentrale systemer for Norges Fotballforbund. Kraftige løsninger sørger for at all informasjon om klubber, kamper, resultater og all annen aktivitet i forbundet kan oppdateres og distribueres til alle interesserte døgnet rundt hele året.

Bjørn Knudsen, Produktsjef FIKS.no, uttaler:

«… om det skjer noe
er de øyeblikkelig ”på” og i nærheten»

«Sysit fungerte som hosting underleverandør for Making Waves, da NFF anskaffet flere store portalløsninger derfra for noen år tilbake. Samarbeidet har siden gått på skinner, selv om de til stadighet blir utfordret. Turbulens løser de svært bra!

Som denne type underleverandør opplever vi de akkurat slik vi drømmer om – de er tilnærmet usynlige og umerkelige. Men når det først skjer noe, er de øyeblikkelig ”på” og i nærheten. Oppfølgingen er personlig og vi får alltid snakke med vedkommende som er på saken. Vi vet hvem vi snakker med – og hvorfor.

«stabile systemer
vi er trygge på»

Som hostingleverandør har de sørget for helt stabile systemer som vi er trygge på. Alt ruller og går av seg selv, og jo mindre kontakt vi har, jo bedre. Vi kan trygt si at vi opplever de som en partner mer enn en leverandør. Sysits personlige engasjement og ”commitment” underbygger dette.

Sist, men ikke minst; for en tid tilbake ble de skikkelig utfordret da vi gikk over til en helt ny IT-plattform. Dette løste de helt forbilledlig, ved å vise stor tilpasningsevne og var svært lydhøre overfor våre behov. Man kom opp med nye, effektive løsninger og fikk alt til å virke fra dag én».

Bjørn Knudsen
Produktsjef FIKS.no, fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem