Norgesfôr er en sammenslutning av lokale møller på Østlandet og i Midt-Norge som produserer kraftfôr, omsetter korn og selger driftsmidler til bonden. Norgesfôr ønsker å gi bonden god service, og tilbyr produkter som skal bidra til å gi best mulig økonomiske resultater på gården. Gjennom effektiv produksjon og omsetning, og ansatte med høy faglig kompetanse ønsker Norgesfôr å spille på lag med bonden.

Sysit er ansvarlig for IT-driften til kjedekontoret, samt hoster og drifter en felles løsning for kjedene for optimalisering av fôrprodukter. Løsningen dekker behovene til en sammenslutning bestående av 15 ulike og uavhengige møller, hver med ulike systemer, driftsløsninger og –partnere. Kjedemedlemmene benytter skybaserte tjenester fra Office 365 administrert av Sysit.

Martin Dombestein, økonomisjef Norgesfôr, uttaler:

«SYSIT har effektivisert hverdagen for oss og kjede-medlemmene ved å introdusere oss for skytjenester»

«Norgesfôr har brukt Sysit siden høsten 2010. De installerte en krevende skreddersydd, bransjeunik, felles løsning og fikk den til å spille smertefritt og sømløst hos oss og kjedemedlemmene. Dette var en utfordring vår forrige driftspartner ikke fikk til.

Sysit viser en evne til fremoverlent problemløsning som passer oss perfekt, all den tid vi som lite kjedekontor verken kan eller skal fylle hverdagen med oppgaver og utfordringer på siden av vår egentlige ”business”. De fanger bl.a. opp det som skjer i IT-verdenen, sorterer og kommer med relevante anbefalinger og nyttige, kostnadseffektive installasjoner.

«… med Sysit opplever vi ukomplisert, direkte kontakt med ressurs-personene»

Etter at vi startet samarbeidet viste det seg ganske raskt at Sysit ikke bare løste litt sære spesialbehov – de var, og er, veldig tett på oss som kunde ogpysrv. Det motsatte er dessverre den generelle erfaringen jeg gjennom tidene har hatt med leverandører som dette – man har vært altfor distansert til problemstillingene. Men heldigvis, med Sysit opplever vi ukomplisert, direkte kontakt med ressurspersonene vi til tider har behov for. Vi får en form for oppmerksomhet som gjør vår hverdag enkel m.h.t. alt som har med IT å gjøre – de opptrer som en usynlig partner.

Sysit har også effektivisert hverdagen for oss og kjedemedlemmene ved å introdusere oss for skytjenester. De har vært helt ærlige og satt sammen en pakke tjenester fra Office 365, som påviselig er akkurat det vi trenger. Verken mer eller mindre. Vi har ingen opplevelse av at de har forsøkt å overselge, noe som sikkert hadde latt seg gjøre idet IT jo ikke skal være strategisk kompetanse hos Norgesfôr. Ukompliserte og ærlige er i det hele tatt to viktige stikkord for vår opplevelse av Sysit».

Martin Dombestein
Økonomisjef Norgesfôr