Sysit AS ble etablert i 1997 og holder til sentralt i Oslo. Her er det både en administrasjons-, drifts-, utviklings- og konsulentavdeling, som “hele tiden jobber for at du skal kunne nettopp jobbe”, som firmaets gründer oppsummerer det.

Sysit har spesialisert seg innenfor drift og support, med en høy grad av automatisering. Vi legger dermed vår ære i å sørge for at kundenes viktige verktøy alltid fungerer slik de skal. Som avtalt.

«de menneskelige relasjonene gir kvalitet på leveransene»

Lars Rune Bjørnevik startet Sysit i 1997. Idéene han la til grunn da firmaet startet er fremdeles gyldige i dag. Det handler om menneskene bak systemene:

«Vår erfaring er at mennesker skal møte mennesker, uansett om det dreier seg om et kunde- eller leverandørforhold. Det handler om tillit, korte linjer og direkte dialog. Vi tror nemlig at de menneskelige relasjonene bidrar til at kvaliteten på våre leveranser blir bedre. Det betyr at vi viser en genuin interesse for din organisasjon og dine problemstillinger.
 Vi lytter – din utfordring er vår utfordring – dét tar vi med oss inn i jobben vi gjør for deg, og vi tar ansvar for at det blir som avtalt. Alltid.»

Bred kompetanse og sterk faginteresse er nøkkelen til gode resultater.

«Intrikat fagterminologi er vår hverdag, og følger du sjargongen, er vi selvsagt helt på nett. Men samtidig skal det alltid være enkelt å prate med oss. For alle. Derfor vektlegger vi den enkle, jevnlige dialogen – nettopp fordi den viktige jobben foregår i kulissene. Når vi kjenner kundenes hverdag, er det enklere å løpende tilpasse anlegget, slik at det ‘bare’ virker i nettopp din hverdag. Det er viktig å holde seg oppdatert, både i forhold til ny teknologi og for å møte kravene fra kundene.
Alle som jobber hos oss har en genuin interesse for faget, og sammen innehar vi meget bred kompetanse innen alle områder relatert til IT-drift. I tillegg ligger det en velfungerende struktur i bunn for alt vi gjør, slik at arbeidet kvalitetssikres i alle ledd og rutinene opprettholdes og fungerer. Dét gir deg den tryggheten du betaler for.»


«alle her har en genuin interesse for faget – og kundene»